Billing and Visitation

Pagbabayad at pagbisita sa pasyente
PANAHON NG PAGLILINGKOD
BILLING UNIT
Lunes-Biyernes 7:00AM - 7:00PM
Sabado, Linggo at Pista Opisyal 8:00AM - 5:00PM
NURSING SERVICE (VISITATION
Araw - Araw 9:00AM - 4:00PM