The Mariveles Mental Wellness and General Hospital (MMWGH) serves as a Department of Health hospital, catering to the mental health needs of Northern and Central Luzon. Currently operating under a Level 1 license (LTO No. 03-0171-24-H1-1), with 18 beds, MMWGH also offers essential add-on services including a 500-bed custodial psychiatric care unit, type-1 ambulance service, secondary clinical laboratory, HIV-testing laboratory, and pharmacy.

VISION

Mariveles Mental Wellness and General Hospital is the premier client-oriented DOH hospital, providing safe. efficient, and quality services.

MISSION

We provide and advocate for quality mental and medical health care through Promotive, Preventive, Curative and Rehabilitative Services with training and research.

Strategic positioning

Mariveles Mental Wellness and General Hospital as a paradigm of progress in mental health with a fully functional general hospital for Central and Northern Luzon by 2028.

QUALITY POLICY

The Mariveles Mental Wellness and General Hospital is committed to provide affordable quality mental and medical health care with Fairness, Accountability, and Continuous improvement.

We shall ensure compliance with statutory and regulatory requirements.

We pledge to continually improve our Quality Management System to exceed our client’s satisfaction.

CORE VALUES

  • Fairness
  • Accountability
  • Continuous Improvement

LOCATION

PARA SA KAALAMAN NG PUBLIKO

Mula sa pamunuan ng Mariveles Mental Wellness and General Hospital, ipinababatid sa publiko ang mga sumusunod na alituntunin bilang pagtugon sa pagdeklara ng “Code Red Sub-Level 2” ng Department of Health:

  • Pansamantalang pinagbabawal ang pagdalaw ng kamag-anak sa mga naka-“confine” sa ospital. Ang papayagan lamang pong pumasok ay ang mga naabisuhan ng Social Worker;
  • Lahat ng papasok ay dapat magsuot ng face mask para sa proteksyon/magdala po ng sariling mask;
  • Sa magpapakonsulta o magbabantay sa ACIU, isang kamag-anak kada isang pasyente ang papayagang makapasok. Kung maraming kasama, manatali na lamang po sa sasakyan sa labas ng ospital;
  • Pansamantalang pinagbabawal ang pagdadala ng pagkain ng pasyente mula sa labas;
  • Sa iba pang pangangailangan, makipag-ugnayan muna sa aming PACD staff;

Ito po ay pansamantalang ipatutupad ng ospital hanggang sa bumuti ang sitwasyon. Hinihingi po namin ang inyong lubos na pang-unawa at kooperasyon.

Maraming Salamat po!